ANASAYFA  ::  MERKEZ DUYURULARI  ::  
 
 
Merkez Duyuruları
  
2006 yılı içinde ODTÜ içinde mensuplarımız arasında bir toplantı yapılacaktır

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bölge ve ülke çapındaki önemi, kamuoyunca da bilinmektedir. GAP 1980’li yıllardan buyana uygulamalar sürecinde, yalnızca sulama ve enerji amaçlı bir proje niteliğinden su ve toprak kaynaklarını geliştirmeye dayalı çok sektörlü sosyo ekonomik kalkınma projesine dönüştürülmeye çalışılmıştır. Öte yandan GAP’ın sosyo-ekonomik kalkınma hedefleri ‘sürdürülebilir kalkınma’ desteklenmeye başlamıştır. GAP'ın sonuçları ülkemizin bir kaç nesline sıçrayacaktır.

Bir yanda GAP'ın ülke kalkınmasında kilit role sahip olması, diğer yanda devlet, üniversite, sivil toplum, özel sektör işbirliğinin gerekliliğine inanan ve önem veren Üniversitemiz, 1990’lı yılların başlarında "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi" (ODTÜ GAP Merkez) isimli bir araştırma merkezi kurmuştur.

ODTÜ GAP Merkez 2004-2005 döneminde GAP’la ilgili çok disiplinli projeler için öncü ve ortaklık faaliyetlerine hız vermiştir. 2004 içinde yenilenen Yönetim Kurulu ile kurumsallaşma çalışmalarını yerine getirmektedir. Gerek bölgesinde gerek ülkemiz gerekse uluslararası düzeyde stratejik bir yere sahip olan GAP için Projenin siyasal, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkilerini ulusal ve uluslar arası düzeyde analiz eden ve Projeyi sürdürebilir kalkınma hedefleri içinde daha ileri seviyelere taşıyabilecek bilimsel çalışmalar olan ihtiyaç Projenin geldiği bugünkü aşamada önemle hissedilmektedir.

ODTÜ GAP Merkez Üniversitemiz içinde GAP’la ilgili geçmişte ve halen devam etmekte olan bilimsel/akademik ilgiyi sistemli bir biçimde ortaya çıkarmak; ODTÜ’lü araştırmacılar ve uzmanlar arasında bilgi alışverişi ve eşgüdüme öncülük edebilmek amacıyla 2006 yılı içinde, GAP’la ilgili çalışmalar yapmış, halen yapmakta olan ya da bu alanda tasarıları olan mensubumuz arasında bir günlük bir çalıştay gerçekleştirecektir. Bu Çalıştay’a GAP ve/veya kalkınma çalışmalarına ilgili tüm mensubumuz davetlidir. Katılımcılardan çalışma ve tasarılarını kısaca tanıtmaları ve karşılıklı tartışma ortamında paylaşmaları beklenmektedir.