ANASAYFA  ::  ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ YAYINLARI    ::  
 
 
Yayınlar

"Issues in Design and Management of Irrigation Systems: The Southeastern Anatolia Project (GAP) Experience", Ayşegül Kibaroğlu,

Introduction

Population and economic development have overwhelmed traditional water management practices in the Eastern Mediterranean. Water management issues can conveniently be considered under two major headings: supply management (activities required to locate, develop and manage new sources); and demand management (mechanisms to promote more desirable levels and patterns of water use). [devamı >> Adobe PDF]


"Water for Sustainable Development in the Euphrates-Tigris River Basin", Ayşegül Kibaroğlu,

Introduction

Being one of the vital water resources in southwest Asia, Euphrates and the Tigris rivers constitute a single transboundary watercourse system. They are linked not only by their natural course when merging at the Shatt-al-Arab, but also as a result of a man-made Thartar Canal connection between the two rivers in Iraq. [devamı >> Adobe PDF]


"An Institutional Framework for Facilitating Cooperation in the Euphrates-Tigris River Basin", Ayşegül Kibaroğlu, I. H. Olcay Ünver

Abstract

Since the initiation of major development projects, riparians of the Euphrates-Tigris river system, namely Turkey, Syria and Iraq, have begun utilizing those water resources under conditions of complex interdependence. A number of crises have occurred in the basin due to the lack of regularized consultation mechanisms among the riparians. [devamı >> Adobe PDF]


"Sustainable Development of Irrigation Systems in The Southeastern Anatolia Project (GAP) Region", Ayşegül Kibaroğlu,

Abstract

Water management issues can conveniently be considered under two major headings: supply management (activities required to locate, develop and manage new sources) and demand management (mechanisms to promote more desirable levels and patterns of water use). Given the constraints on new supplies, far greater emphasis should be placed on demand management. Countries can adapt themselves to limited availability of and growing demand for water by stressing the productive efficiency as a major goal for water-using activity along with the adoption of principles of allocative efficiency.[devamı >> Adobe PDF]


"Building Bridges Between key Stakeholders in the Irrigation Sector: GAP-RDA’s Management Operation and Maintenance Model", Ayşegül Kibaroğlu,

Introduction

The Southeastern Anatolia Project (Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP, Turkish acronym) is a multi-sectoral regional development programme for one of the least developed region of Turkey. It is based upon a Master Plan prepared in 1989, encompassing the sectors of agriculture, industry, transport, health and education etc. A long term programme has been initiated to implement major irrigation projects, seven of which are in the lower Euphrates sub-basin and six are in the Tigris sub-basin.[devamı >> Adobe PDF]


"Güneydoğu Anadolu Projesi Sulama Yönetiminde Sürdürülebilirlik", Ayşegül Kibaroğlu, Burcu İlker,

Özet

Su kaynakları yönetimi konularını iki ana başlık altında düşünmek uygun olabilecektir: Arz yönetimi (yeni kaynakları geliştirmek ve yönetmek için gerekli aktiviteler) ve talep yönetimi (etkin düzey ve şekillerde su kullanımını teşvik eden mekanizmalar). Yeni arzlar üzerindeki sınırlamalar göz önünde bulundurularak, daha çok talep yönetimi üzerinde durulmalıdır. Ülkeler sulamada üretkenlik ve dağıtım etkinliği prensiplerini de benimseyerek su kullanımlarında giderek artan su talebine ve kısıtlı su kaynaklarına uyum sağlayabilirler. [devamı >> Adobe PDF]


"Gap Bölgesinde Urfa, Harran Ve Diyarbakir’da Farkli Kesimlerde Toplumsal, Kültürel Ve Ekonomik Değişim Beklentileri", Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu,

Özet

Bu bildiri Urfa, Harran ve Diyarbakır kent merkezlerinde yöneticilerle ve yörede yaşayan farklı kesimlerden (yaş, meslek, eğitim olarak) kişilerle gerçekleştirilen bir araştırmaya dayanmaktadır. Kişilere ait demografik bilgiler, konut bilgileri, göç bilgileri ve kişilerin bölgedeki değişimleri nasıl gördükleri ve ileriye dönük beklentileri irdelenmiştir. [devamı >> Adobe PDF]